9. Terminologiaa

Abitti-moodi

Nettiniilo-laitteen nk. Abitti-moodi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-kurssikoejärjestelmän kanssa. Abitti-moodissa ollessaan Nettiniilo toimiin WPS-valo palaa. Ylläpitäjille/tietohallinnolle tiedoksi, että teknisesti Nettiniilo toimii Abitti-moodissa kytkimenä.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol on protokolla, jonka avulla verkon laitteille jaetaan IP-osoitteet näiden liittyessä tietoliikenneverkkoon. DHCP-protokollaa tarvitaan siihen, ettei verkkoon liitetyille laitteille tarvitse syöttää IP-osoiteasetuksia manuaalisesti. Abitti-moodissa Abitti-palvelin toimii verkon DHCP-palvelimena ja Nettiniilo kytkimenä. Nettimoodissa Nettiniilo toimii muodostettavan verkon reitittimenä ja DHCP-palvelimena.

DOC

Microsoft Officen tekstinkäsittelytiedostojen oletustallennusmuoto Office 2003 -versioon saakka.

DOCX

Microsoft Officen tekstinkäsittelytiedostojen oletustallennusmuoto Office 2007 -versiosta lähtien.

GGB

GeoGebra-matematiikkaohjelman tiedostojen tallennusmuoto. GeoGebra on opetuksessa ja opiskelussa ilmainen ohjelma, jonka voi joko asentaa omalle koneelleen tai vaihtoehtoisesti ohjelmaa voi käyttää myös suoraan netin kautta osoitteessa http://web.geogebra.org/ .

GIF

Kuvatiedostomuoto, joka on tarkoitettu piirrosgrafiikoiden, diagrammien ja logojen esittämiseen. GIF on rasterikuvatiedostomuoto.

JPG

Kuvatiedostotyyppi, joka on tarkoitettu valokuvien tallentamiseen; JPG-muotoa ei suositella käytettäväksi piirrosgrafiikoille. JPG-kuvien tiedostopääte on yleensä .jpg tai harvoin myös .jpeg. JPG on rasterikuvatiedostomuoto.

Kytkin

Kytkin (engl. ”switch”) on tietoliikennettä välittävä verkkolaite. Kytkimiä on sekä hallittavia että ei-hallittavia. Vertauskuva kytkimelle on henkilövälitteiden puhelinkeskus, johon soitettaessa keskus kysyy ”kenen kanssa halutaan keskustella” ja tämän jälkeen keskus muodostaa yhteyden ottamatta keskustelun sisältöön sen enempää kantaa. Erotuksena kytkimestä on reititin, joka on tavallaan kuin toimitusjohtajan sihteeri: sihteeri kysyy asioita kysyjän puolesta ja välittää toimitusjohtajalta saadut vastaukset kysyjälle.

Nettimoodi

Nettiniilon Nettimoodi mahdollistaa tarvittaessa rajoitetun Internet-yhteyden tarjoamisen oppilaille opettaja- ja oppituntikohtaisesti. Näin ollen on mahdollista pitää vaikkapa koe Internetin yli sähköisessä oppimisympäristössä kuitenkin ilman, että opiskelijoilla on pääsy muualle kuin opettajan määrittämille sivustoille.

PDF

Laajasti käytetty tiedostomuoto katseltavaksi ja tulostettavaksi muttei ensisijaisesti muokattavaksi tarkoitetuille tiedostoille. PDF-tiedostot voivat sisältää tekstin ja kuvien lisäksi erikoistapauksessa jopa ääntä ja videota. PDF-tiedostoja voi luoda esimerkiksi tallentamalla Microsoft Office -ohjelmista Tallenna nimellä -toiminnon kautta PDF-muotoon.

PNG

Kuvatiedostomuoto, joka on lisenssivapaa ja tarkoitettu piirrografiikoiden, diagrammien ja logojen esittämiseen. PNG-kuvat voivat sisältää sekä osittaista läpinäkyvyyttä (alpha transparency) että kokonaan läpinäkyviä osia. PNG-tiedostojen tiedostopääte on .png. PNG on rasterikuvatiedostomuoto.

PPT

Microsoft Officen Powerpoint-esitysten oletustallennusmuoto Office 2003 -versioon saakka.

PPTX

Microsoft Officen Powerpoint-esitysten oletustallennusmuoto Office 2007 -versiosta alkaen.

Proxy-palvelin

Ks. välityspalvelin

Rasterikuva

Rasterikuvat ovat kuvia, joissa kuvan informaatio tallennetaan kuvapisteittäin eli pikseleittäin. Esimerkiksi valokuvat tallennetaan rasterikuvina. Rasterikuvatiedostomuotoja on useita, esim. GIF, JPG ja PNG. Erotuksena rasterikuviin ovat vektorikuvat, joissa kuvan informaatio tallennetaan matemaattisina lausekkeina. Rasterikuvien suurentaminen alkuperäistä kokoa suuremmiksi saa kuvan nk. pikselöitymään. Vektorikuvia taas pystyy suurentamaan mielivaltaisen suureksi ilman kuvan pikselöitymistä.

Reititin

Reititin on verkkolaite, jota käytettäessä muodostuu vertauskuvallisesti samanlainen tilanne kuin vaikkapa suuren yrityksen toimitusjohtajaa tavoiteltaessa: sihteeri vastaa toimitusjohtajan puolesta, kuuntelee yhteydenottajan asian, välittää kysymyksen eteenpäin toimitusjohtajalle ”omissa nimissään” ja vastauksen saatuaan välittää sen kysyjälle. Reititin poikkeaa toimintaperiaatteeltaan kytkimestä. Kotona sinulla on käytössäsi paljon todennäköisimmin reitin kuin kytkin.

Resetointi

Resetointi tarkoittaa laitteen asetusten palauttamista viimeisimmän ohjelmistopäivityksen mukaisiin oletusarvoihin. Resetoinnin/tehdaspalautuksen tekeminen palauttaa mm. kaikki salasanat oletusarvoihinsa.

RTF

Lyhenne RTF tulee sanoista Rich Text Format. RTF on jokseenkin kaikissa käyttöjärjestelmissä tuettu tekstidokumenttimuoto (.rtf). RTF-muoto ei ole kuvanpakkausominaisuuksiltaan nykyisiin tekstidokumenttimuotoihin kuten DOCX-muotoon verrattavissa ja tästä syystä kuvia sisältävistä RTF-tiedostoista tulee datamäärältään turhan suuria. Muuten RTF on laajasti tuettuna muotona hyödyllinen.

SVG

Scalable Vector Graphics on vektorigrafiikkatiedostomuoto. Internet-selaimet ovat viime vuosina alkaneet tukea SVG-muotoa niin, että esimmerkiksi logot ja diagrammit joiden master-versiot perinteisesti ovat vektorimuotoisia voidaan myös esittää verkkosivuilla vektorimuodossa. Aiemmin ainoa vaihtoehto oli muuntaa vektoritiedostot rasterimuotoon kuten PNG-tiedostoiksi verkkosivuilla käyttöä varten.

Tehdaspalautus

ks. resetointi

TXT

Yksinkertaisin tekstitiedostomuoto (.txt), joka ei voi sisältää muotoiluja kuten kursivointia tai lihavointia tai muutakaan edistyneempiä ladontaominaisuuksia kuten palstoja, taulukoita tai kuvia. Näitä tiedostoja voi katsella ja luoda millä tahansa käyttöjärjestelmällä; Windowsissa esimerkiksi Muistio-ohjelma on tarkoitettu tähän, Mac-koneissa TeXturi ja Abitti-järjestelmässä Mousepad.

USB

Universal Serial Bus - standardi, jota käytetään massamuistilaitteiden kuten USB-muistitikkujen ja -kovalevyjen mutta toisaalta myös näppäimistöjen, hiirien ja muiden ohjauslaitteiden, äänilaitteiden, kameroiden jne. liittämiseksi tietokoneisiin.

Vektorikuva

Vektorikuvat ovat kuvia, joissa kuvan informaatio tallennetaan matemaattisina lausekkeina. Vektorikuvia käytetään yleensä esimerkiksi logojen ja diagrammien master-versioissa vaikkakin Internet-selaimet tukevat nykyisin myös SVG-muotoisia vektorikuvia. Selaintuen parantumisen myötä vektorikuvien käyttömäärä on kasvussa niissä tilanteissa, joihin se sopii (pääosin muut kuin valokuvatyyppiset kuvat).

Välityspalvelin

Välitys- eli proxy-palvelin on palvelin, jollaista joskus käytetään koulujen verkoissa. Mikäli välityspalvelin on koulun koneilla oletusarvoisesti käytössä, täytyy se ottaa pois käytöstä mikäli halutaan käyttää Nettiniiloa Nettimoodissa koulun koneilla.

WiFi

Ks. WLAN

WLAN

Langaton lähiverkkostandardi, jota käytetään kotiverkoissa, kouluissa, kahviloissa, työpaikoilla jne. Lyhenne WLAN tulee sanoista Wireless Local Area Network. Samasta asiasta käytetään myös lyhennettä WiFi. Tarkkaan ottaen termillä WLAN tarkoitetaan 802.11x-määrityksen mukaista 2,4 tai 5 GHz taajuudella toimivaa langatonta tietoliikenneverkkoa.

YTL

Ylioppilastutkintolautakunta

XLS

Microsoft Officen taulukkolaskentatiedostojen oletustallennusmuoto Office 2003 -versioon saakka.

XLSX

Microsoft Officen taulukkolaskentatiedostojen oletustallennusmuoto Office 2007 -versiosta lähtien.