4.1. Abitti-moodi

4.1.1. Yleistä Nettiniilon Abitti-moodista

Nettiniilon Abitti-moodi on tarkoitettu käytettäväksi oppilaitoksen arjessa ja esimerkiksi kurssikokeissa yhdessä YTL:n Abitti-järjestelmän kanssa.

Abitti-moodissa Nettiniilo toimii ”kaapelinkorvaajana” mahdollistaen Abitti-järjestelmää hyödyntävien kurssikokeiden järjestämisen alkuperehdytyksen jälkeen ilman teknisen tuen tarvetta, kustannustehokkaasti ja ilman kaapeliviidakoita tai muita ”johtotehtäviä”.

4.1.2. Teknistä tietoa moodista

Olleessaan Abitti-moodissa Nettiniilo on ethernet-verkon näkökulmasta kytkin (Abitti-moodissa Nettiniilo on reititin). Toisin sanoen, Nettiniilo ei Abitti-moodissa ollessaan toimi DHCP-palvelimena eikä siis jaa IP-osoitteita siihen langattomasti tai ethernet-kaapelilla liitetyille laitteille. Päinvastoin Nettiniilo olettaa Abitti-moodissa, että samassa verkossa on joku DHCP-palvelimen roolia toimittava laite. Abitti-koetilapalvelin on YTL:n toimesta ohjelmoitu toimimaan DHCP-palvelimena.

Nettiniilo tarjoaa hallintapaneelissaan (http://10.10.0.10) määritetyn nimisen WLAN-verkon ja reitittää WLAN-liikenteen edelleen kuin kytkin.

Huomaa, että Nettiniilon hallintapaneeliin pääsee Abitti-palvelimelta muttei Abitti-opiskelijankoneelta; tämä rajoitus johtuu Abitti-järjestelmän palomuuriasetuksista.

4.1.3. Mahdollisuus hybridiverkkoon

Oletusarvoisesti Nettiniiloa käytettäessä kaikki opiskelijat liittyvät Nettiniilon muodostamaan langattomaan verkkoon ja sitä kautta Abitti-koetilapalvelimeen. Nettiniilon avulla on kuitenkin mahdollista muodostaa myös hybridiverkko, jossa osa opiskelijoista liittyy verkkoon langattomasti ja osa ethernet-kaapelien kautta.

4.1.3.1. Syitä hybridiverkon muodostamiseen

Hybridiverkon muodostaminen on varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi jos

 • osassa päätelaitteista langaton verkko ei syystä tai toisesta toimi Abitti-opiskelijantikun käyttöjärjestelmää käytettäessä tai

 • halutaan liittää enemmän päätelaitteita samaan verkkoon kuin Nettiniilo jaksaa langattomasti palvella (Nettiniilon pitäisi pystyä palvelemaan Abitti-moodissa jopa 50-60 opiskelijaa yhtä aikaa).

4.1.3.2. Hybridiverkon muodostaminen

Muodostaaksesi hybridiverkon tarvitset Nettiniilon ja Abitti-palvelimen lisäksi kytkimen (switch) sekä tietysti ethernet-kaapeleita. Huomaathan, että kytkin ja reititin ovat eri asia ja tässä tarvitaan nimenomaan kytkin.

../_images/abitti_hybridiverkko.png

Fig. 4.1 Abitti-verkko, jossa sekä langattomasti että kaapeleilla liittyneitä opiskelijoita

4.1.3.2.1. Hybridiverkon kytkentäohjeet

Toimi seuraavasti verkon muodostamiseksi:

 1. Käynnistä Nettiniilo kytkemällä siihen virta
  • odota että WLAN-valo syttyy

  • varmista, että laite on Abitti-moodissa eli että WPS-valo palaa

 2. Käynnistä Abitti-koetilapalvelin.

 3. Liitä Nettiniilo PoE LAN -portistaan ethernet-johdolla kytkimeen.

 4. Liitä Abitti-palvelin ethernet-johdolla kytkimeen.

 5. Liitä ethernet-kaapelilla verkkoon liitettävät opiskelijoiden koneet kytkimessä vielä vapaana oleviin portteihin.

4.1.4. Aineistojen jakaminen Nettiniilon avulla Abitti-kaapeliverkkoon

Nettiniiloa on mahdollista käyttää oheisaineistojen jakamiseen opiskelijoille siinäkin tapauksessa, että varsinaiset tietoliikenneyhteydet muodostetaan kaapeleilla, esim. atk-luokassa tai kielistudiossa.

Nettiniilon aineistonjako on nopea ja suoraviivainen käyttää:

 1. Opettaja kopioi halutut tiedostot tavalliselle muistitikulle ja

 2. liittää muistitikun Nettiniilon USB-porttiin.

 3. Nyt jaopiskelijat näkevät Abitti-tikuilta käynnistetyillä koneillaan jaetut aineistot selaimellaan osoitteessa http://10.10.0.10:443

../_images/abitti_aineistonjako-kaapeliverkkoon.png

Fig. 4.2 Aineistonjako kaapeliverkossa Nettiniilon avulla

4.1.5. WLAN-verkon käyttämän taajuuden/kanavan käsivalinta

Oletusarvoisesti Nettiniilon langaton verkko valitsee laitteen käynnistyksen yhteydessä käyttämäkseen liikennöintitaajuudeksi käynnistymishetkellä ko. tilassa mahdollisimman vähän käytetyn 2.4 GHz liikennöintialueella olevan WLAN-taajuuden/-kanavan.

On kuitenkin tilanteita, joissa on perusteltua asettaa Nettiniilo käyttämään aina samaa taajuutta/kanavaa. Näin esimerkiksi jos Nettiniilot asennetaan opetusluokkiin kiinteästi ja halutaan vierekkäisissä tiloissa olevat Nettiniilot käyttämään keskenään eri taajuuksia.

Taajuuden/kanavan manuaalivalinta on mahdollinen Nettiniilon hallintapaneelin Paikallinen WLAN -näkymän kautta Nettiniilon ohjelmistoversiosta v1.1.0 alkaen.

4.1.6. Suorituskapasiteetti

Nettiniiloa on testattu valmistajan puolesta Abitti-moodissa enimmillään 60 yhtäaikaisesti Nettiniilon langattomaan verkkoon liittyneellä kannettavalla tietokoneella. Testaus suoritettiin Vaskivuoren lukiolla Vantaalla 25.4.2015.

 • Abitti-palvelimena toimi tavallinen pöytäkone

 • 60 Abitti-opiskelijantikuilta käynnistettyä langattomasti liittynyttä konetta

 • Ylioppilastutkintolautakunnan kevyt kuormitustesti ok

 • YTL:n raskas kuormitustesti hidastui 55 koneen kohdalla, mutta tämä saattoi myös johtua siitä, että palvelinkoneena oli vanha pöytäkone

 • 255 kbit/s videon katsominen Nettiniilon materiaalinjaon kautta oppilaskoneille streamattuna
  • videon katselu aloitettiin pienellä porrastuksella

  • porrastus johtui siitä, että koneet piti ”juosta läpi” play-nappia klikaten

  • 60 oppilaskoneessa verkon kapasiteetti alkoi tulla vastaan

4.1.6.1. Yhteenveto

 • Em. testeillä näyttäisi, että 50-60 langattomasti liittynyttä laitetta Abitti-verkossa on Nettiniilon suorituskyvyn maksimin tuntumassa.

 • Huomaathan, että paikallinen 2.4GHz taajuuden ”tukkoisuus” voi huonontaa saavutettavissa olevia tuloksia.

 • Kannattaa seurata esim. Android-laitteille käytettävissä olevalla Wifi Analyzerilla taajuuksien käyttöä.

 • Tarvittaessa Nettiniilo on ohjelmistoversiosta v1.1.0 alkaen mahdollista asettaa opettajille tarkoitetusta hallintapaneelista käsin käyttämään tiettyä taajuutta käynnistyksen yhteydessä tapahtuvan automaattivalinnan sijaan; tämä saattaa parantaa tuloksia tukkoisen 2.4GHz taajuuden tilanteessa esim. jos Nettiniilot asetetaan käyttämään ”välikanavia” 3, 4, 8 tai 9.