7. Ohjelmistoversiot

7.1. Versiohistoria

Tässä on listattuna Nettiniilon ohjelmistoversiot niin, että vanhin versio on alimpana kunkin version yhteydessä on listattu ne ominaisuudet, jotka ovat käyttäjän näkökulmasta muuttuneet jollain tavalla.

Ohjeet päivittämiseen sekä tarvittavat firmware-tiedostot löydät Ohjelmistopäivitys ja resetointi -sivulta.

v2.0.1 (15.12.2020)
 • Nettiniilo-laitteiden v2 varten tarkoitettu ohjelmistoversio

 • Korjattu bugi, joka aiheutti sen, ettei paikallisen WLAN-verkon nimen/salasanan tallennus onnistunut Nettiniilon hallintapaneelissa

v2.0.0 (10.12.2020)
 • Ensimmäinen Nettiniilo-laitteiden v2 (valkokantista) laiteversiota varten julkaistu ohjelmistoversio

v1.1.1 (22.9.2016)
 • Parannus Nettiniilon materiaalinjaon ulkoasuun Abitti-moodia käytettäessä.

 • Tämän päivityksen asentaminen ei ole kiireellistä eikä sinänsä edes välttämätöntä, mutta sen asentaminen parantaa opiskelijoiden kokemaa käyttökokemusta Nettiniilon materiaalinjakoon liittyen.

v1.1.0 (29.4.2016)
 • Sekä Abitti-moodi että Nettimoodi:
  • Nettiniilon materiaalinjaon kautta jaettuja ääni- ja videotiedostoja voi nyt kelata.

  • Nettiniilon muodostaman WLAN-verkon taajuuden/kanavan manuaalivalinta mahdolliseksi.
   • Nettiniilon hallintapaneelissa on nyt mahdollista asettaa WLAN-taajuus käsin.

   • Tämä ominaisuus on hyödyllinen esim. silloin jos Nettiniilon verkko ja koulun olemassaoleva WLAN-verkko sattuvat ”päällekkäin”. Todennäköisimmin ette kuitenkaan tarvitse muuttaa tätä pois automaattiasetuksesta.

  • WPS-napin painalluksella vaihdetaan Nettiniilon käyttötapaa/-moodia Abitti-moodin ja Nettimoodin välillä. Tämä päivitys korjaa virheen, jossa WPS-nappia useammin kuin kerran ”sopivin väliajoin” painamalla Nettiniilon pystyi saamaan osittaiseen jumitilaan (ja Nettiniilon joutui Nettiniilon resetointi eli palauttaminen tehdasasetuksiin pohjassa olevalla Reset-napilla).

  • Nettiniilon materiaalinjaon ulkoasua parannettu.

  • Pieniä hallintapaneelin käyttöliittymäparannuksia.

 • Nettimoodi:
  • Parannus Nettimoodissa Nettiniilon tarjoamaan WLAN-verkkoon liittymisen jälkeisessä nimirekisteröinnissä.
   • Käyttäjät ovat raportoineet, että Nettimoodissa nimirekisteröintiin pääsy ja rekisteröitymisnapin painalluksen jälkeinen toiminta ovat tahmanneet.

   • Syy ongelmaan on selvitetty ja tämän päivityksen pitäisi korjata ongelman.

  • Lisätty tuki 4G-mokkuloille (ainakin Huawei E3372).
   • Toimii yksinkertaisesti kytkemällä mokkula Nettiniilon USB-porttiin.

   • Aiemmin ollut tuki 3G-mokkuloille on voimassa edelleen; 3G-mokkulaa käytettäessä PIN-koodi ja APN-arvo täytyy asettaa Nettiniilon hallintapaneelissa Nettimoodissa.

  • Nettiyhteyden jako Android-kännykästä USB-johdolla Nettiniiloon.
   • Testattu Android 4.4 ja Android 5.1 -kännyköillä.

   • Liitä kännykkä USB-johdolla Nettiniilon USB-porttiin ja aseta kännykän asetuksista nettiyhteyden jakaminen USB:n kautta päälle.

   • iPhone: ei toimi (eikä tod.näk. tulevaisuudessakaan toimi) johtuen Applen epästandardista ”iTunes vaaditaan” -tavasta toteuttaa asia.

   • Windows Phone: pari vuotta vanhalla Lumialla netin jako USB:n kautta ei toiminut (tai ainakaan käyttöliittymästä/asetuksista ei löytynyt tarvittavaa valintaa).

v1.0.1 (5.11.2015)
 • HUOM! Tätä päivitystä ei tarvitse asentaa mikäli
  • käytätte Nettiniiloa vain Abitti-moodissa tai

  • ette ole huomanneet Nettimoodin osoiterajauksissa ongelmaa, jossa hallintapaneelin mukaan domain-rajauksia ei ole päällä, mutta käytännössä vaikuttaisi siltä, että osoiterajauksia on päällä.

 • Nettimoodissa verkkoon nimellä rekisteröidyttäessä rekisteröintinapin teksti muutettu muodosta Käytä nettiä muotoon Rekisteröidy.

 • Varmistus ettei Nettimoodin osoiterajaus jää päälle Nettiniilon uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

 • Nettiniilon hallintapaneelin yksiriviset tietokentät näyttävät epäkelvot (esim. liian lyhyet) syötearvot punaisella.

 • Pyritään estämään selainta tallettamasta hallintapaneelin HTML-koodia omaan välimuistiinsa. Tällä on merkitystä lähinnä Nettiniilon ohjelmistoa päivitettäessä niin, että vanha versionumero jää pienemmällä todennäköisyydellä näkyviin hallintapaneelin alareunaan päivityksen jälkeen v1.0.1 eteenpäin päivitettäessä.

 • Hallintapaneelin etusivun Nettiniilo-logo pienemmäksi.

v1.0.0 (25.8.2015)
 • Ilmoita käyttäjälle laitteen ohjelmistoa päivitettäessä mikäli tarjottu päivitystiedosto ei ole tarjoitettu kyseiselle laitealustalle

 • Hallintapaneelin salasanan vaihtaminen on nyt mahdollista. Salasana säilyy Nettiniilon ohjelmistopäivityksen yhteydessä tästä versiosta eteenpäin.

 • Langattoman verkon asetukset säilyvät Nettiniilon ohjelmistopäivityksen yhteydessä tästä versiosta eteenpäin.

 • YTL:n Abitti-palvelimeen tekemien muutoksien johdosta Abitti-moodissa Nettiniilon hallintapaneeliin on mentävä tästä eteenpäin osoitteen http://10.10.0.10 kautta. Nettiniilo tukee hallintapaneeliin menemistä varten sekä vanhaa porttimääritystä (8020) vanhempia v37 aiempia Abitti-tikkuja varten että uutta porttimääritystä (80).

v2015-07-28 beta (28.7.2015)
 • Materiaalinjako siirretty Nettimoodissa portista 80 porttiin 8888

 • Käyttäjälle annettavia tietoja/ohjeita parannettu estetyn domainin tapauksessa

v2015-07-23 beta (23.7.2015)
 • Huomioi Chromebookien NetBIOS-/host-nimenä käyttämä * hallintapaneelin Status-näkymässä

v2015-05-18 beta (18.5.2015)
 • Hallintapaneelin Status-näkymässä näytetään nyt erillisessä sarakkeessaan myös verkosta pois käyneet

 • Lisätty Status-näkymään tieto, että status-seurantaa tehdään vain silloin kun ko. näkymä on auki

v2015-05-09 beta (9.5.2015)
 • Osa USB-tikuista (esim. Maxell) ei toiminut Nettiniilon kanssa; korjattu

 • Materiaalinjaon sanamuotoja parannettu kun USB-muistia ei ole kytkettynä

v15.04.14 beta (14.4.2015)
 • Materiaalinjaon ohjeistusta parannettu kun USB-muistia ei ole kytkettynä

 • Materiaalinjaon auto-refresh USB-tikun Nettiniiloon kytkemisen yhteydessä

 • Nettirajauksen suorituskykyä parannettu

v15.04.07 beta (7.4.2015)
 • Laitteen versiotieto ja valmistajan yhteystiedot lisätty hallintapaneelin alareunaan

 • Hallintapaneelin käyttäjäsyötevalidointia parannettu

 • Päivitystoiminnon virhesietoisuutta parannettu

 • Käyttäjälle näytettäviä virheilmoituksia selvennetty

v15.03.22 beta (22.3.2015)
 • Nettimoodin rekisteröintisivun ulkoasua ja toimintaa parannettu

 • Laitteen NetBIOS-/host-nimen ja IP-osoitteen näyttö Nettimoodissa hallintapaneelin Status-näkymässä kun oppilas ei vielä ole rekisteröitynyt

 • Päivitystoiminnon korjaus

 • Hallintapaneelissa WLAN- ja nettirajaussyötteiden validointia parannettu

v15.03.20 beta (20.3.2015)
 • Ensimmäinen julkaistu versio

7.2. Tietoa versionumeroinnista

7.2.1. Versiosta 1.0.0 alkaen

Versiosta 1.0.0 alkaen Nettiniilon ohjelmiston versionumerointi noudattaa Semantic Versioning -periaatteita. Versionumero on siis muotoa MAJOR.*MINOR*.*PATCH*, missä:

 • MAJOR-numeron muuttuessa päivitys aiheuttaa aiemman käytön näkökulmasta epäyhteensopivia muutoksia, ts. käyttäjä joutuu opettelemaan tekemään ainakin yhden ennestään tutun asian uudella tavalla. MAJOR-version muutos voi myös tuoda Nettiniiloon uusia ominaisuuksia tai sisältää PATCH-tyyppisiä toiminnallisuus- tai tietoturvakorjauksia.

 • MINOR-numeron muuttuessa päivitys tuo mukaan uusia toiminnallisuuksia muttei oleellisesti muuta ennestään tuttuja ominaisuuksia käyttäjän näkökulmasta. MINOR-numeron muutos saattaa sisältää myös PATCH-tyyppisiä muutoksia.

 • PATCH-numeron muuttuessa päivitys korjaa mahdollisia ohjelmistovirheitä tai parantaa laitteen tietoturvaa tms. muttei tuo uusia ominaisuuksia eikä oleellisesti muuta ennestään käytössä olleiden ominaisuuksien käyttötapaa.

7.2.2. Versiopäivitysten kiireellisyys

Tässä pähkinänkuoressa tieto siitä missä tilanteessa tietyn ohjelmistopäivityksen asentaminen Nettiniiloon on tarpeellista:

 • MAJOR-version muutos: päivittämistarve ei kiireellinen ellei toisin mainita.

 • MINOR-version muutos: päivittämistarve ei kiireellinen ellei toisin mainita.

 • PATCH-version muutos: päivittäminen suositeltavaa mahdollisimman pian ellei toisin mainita.

7.2.3. Beta-versiot ennen versiota 1.0.0

Ennen versiota 1.0.0 Nettiniilon ohjelmistoversiot numeroitiin päivämäärän mukaan, aluksi muodossa VV.KK.PP ja sitten VVVV-KK-PP.