2.1.1. Laitteiden käynnistäminen Abitti-moodissa

Jotta Abitti-järjestelmää voidaan käyttää, täytyy käynnistää Abitti-palvelin sekä opiskelijoiden koneet Abitti-käynnistysmuistitikuilta. Lisäksi täytyy käynnistää Nettiniilo ja varmistaa että se on Abitti-moodissa / asettaa Nettiniilo Abitti-moodiin.

Näissä ohjeissa ei käsitellä opiskelijoiden koneiden käynnistämistä Abitti-järjestelmään.

2.1.1.1. Nettiniilon käynnistäminen

Ottaaksesi Nettiniilon käyttöön Abitti-järjestelmän kanssa käytettäväksi, toimi seuraavasti:

 1. Irrota Nettiniilosta kaikki johdot.

 2. Kytke pyöreäpäinen virtajohto Nettiniiloon.

 3. Kytke virtajohdon toinen pää seinän virtaliittimeen.

 4. Odota, että Nettiniilo käynnistyy.
  • Laite on valmis käytettäväksi kun laitteen etukannessa oleva WLAN-valo syttyy.

  • HUOM! Ennen 25.8.2015 toimitettujen Nettiniilojen mukana tulleissa ohjeissa kehotetaan odottamaan WPS-valon vilkkumisen päättymistä. Noudata kuitenkin yllä annettua ohjetta.

 5. Varmista, että Nettiniilo on Abitti-moodissa:
  • Mikäli laitteen päällä oleva WPS-valo palaa, laite on jo Abitti-moodissa.

  • Mikäli laitteen päällä oleva WPS-valo ei pala:
   • paina WPS-nappia kerran kevyesti (kuulet pienen napsahduksen) ja odota

   • parin sekunnin sisällä WPS-napin painamisesta nappi alkaa vilkkua

   • odota noin 30 sekuntia kunnes napin vilkkuminen päättyy

   • kun WPS-valo jää palamaan, on laite Abitti-moodissa

 6. Jatka ohjeiden seuraavaan vaiheeseen.

<!– ![Kuva tai video Nettiniilon käynnistämisestä](https://placehold.it/800x400 ”Kuva tai video Nettiniilon käynnistämisestä (tulossa)”) –>

2.1.1.2. Koetilapalvelimen käynnistäminen

Abitti-järjestelmän käyttämistä varten tarvitset Abitti-koetilapalvelimen.

 1. Mikäli käytät koetilapalvelimena konetta, jossa ei ole ethernet-porttia ja joudut näin ollen käyttämään USB-ethernet-sovitinta (esim. Applen Macbook Air -kannettavat), varmista että USB-ethernet-sovitin on kytkettynä koneeseen ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

 2. Käynnistä opettajan koneesi Abitti-koetilapalvelimeksi Abitti-koetilapalvelinmuistitikulta.

 3. Jatka ohjeiden seuraavaan vaiheeseen.

2.1.1.3. Yhteys Nettiniilon ja koetilapalvelimen välille

Jotta opiskelijoiden Abitti-muistitikuilta käynnistetyt koneet voivat kommunikoida Abitti-koetilapalvelimen kanssa, on niiden välille muodostettava tietoliikenneyhteydet. Nettiniilon avulla tarvittavien tietoliikenneyhteyksien luominen on vaivatonta.

 1. Varmista, että olet käynnistänyt Nettiniilon ja että se on Abitti-moodissa.

 2. Kun koetilapalvelin on käynnistynyt, kytke ethernet-johto koetilapalvelimesta Nettiniilon PoE LAN -porttiin.

2.1.1.3.1. Verkkokaavio

Nettiniilo-laitteen verkkokaavio Abitti-moodissa

Fig. 2.1 Nettiniilon kytkentä Abitti-järjestelmää käytettäessä