Nettiniilon materiaalinjako Abitti-moodissa

Abitti-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden jakaa opiskelijoille liitetiedostoja, mutta Abitin lähestymistapa asiaan attachments.zip -tiedoston luontineen on käytännön tasolla osoittautunut opettajille haastavaksi.

Näin jaat tiedostoja opiskelijoille

Nettiniilon avulla oheisaineistojen jakaminen Abitti-kokeeseen on suoraviivaista:

 1. Kopioi jaettavaksi halutut tiedostot tavalliselle muistitikulle Windows- tai Mac-koneeltasi.
  • Voit käyttää parhaaksi katsomaasi / tottumustesi mukaista tapaa tiedostojen kopiointiin
  • Kopiointitapoja ovat esimerkiksi raahaa ja pudota ja kopioi ja liitä -toiminnot
 2. Irrota muistitikku em. tietokoneesta.
 3. Varmista, että Nettiniilo on Abitti-moodissa.
 4. Liitä oheisaineistot sisältävä muistitikku Nettiniilon USB-porttiin.
 5. Varmista, että opiskelijat ovat käynnistäneet koneensa Abitti-opiskelijantikuilta.
 6. Kun Abitti-koe on aloitettu, näkyy opiskelijoilla kokeen yläreunassa nappi/linkki Nettiniilon materiaalinjako

Huomaa, että voit jakaa Nettiniilon avulla oheisaineistoja myös kaapeliyhteydellä toteutettuun Abitti-verkkoon! Lisätietoja.

Mikäli jaetut aineistot eivät näy opiskelijoille

Mikäli nappia/linkkiä Nettiniilon materiaalinjakoon ei näy opiskelijoiden kokeen yhteydessä, toimi näin:

 1. Kehota opiskelijoita lataamaan koenäkymä uudestaan (Ctrl+R tai F5, Apple: Cmd+R)
 2. Mikäli edellä mainittukaan ei auttanut, kehoita opiskelijoita avaamaan uusi selainikkuna (Ctrl+N) tai uusi välilehti (Ctrl+T) ja
 3. kirjoittamaan em. ikkunan/välilehden osoiteriville http://10.10.0.10:443 ja painamaan Enter.

Tietoa linkistä Nettiniilon materiaalinjakoon

Mikäli:

 • Abitti-koe on laadittu käyttäen Tweak-A-bitti -selainlaajennusta,
 • Nettiniilo on käytössä joko yhteyksien muodostamiseen tai vain materiaalinjakoa varten ja
 • Nettiniilon USB-porttiin on liitettynä muistitikku, joka sisältää jaettavaksi haluttuja tiedostoja

niin opiskelijalle näkyy kokeen yhteydessä nappi/linkki Nettiniilon materiaalinjakoon.

Materiaalinjakolinkin näkymisen toimintaperiaate

 • Tweak-A-bitti -selainlaajennus lisää laaditun Abitti-kokeen yhteyteen napinlisäystoiminnon.
 • Kun Abitti-koe aloitetaan, em. toiminto tarkistaa onko koeverkossa Nettiniiloa ja jos on, onko Nettiniilon USB-porttiin liitettynä muistitikkua.
  • Jos Nettiniilo ja muistitikku löytyvät, näytetään nappi/linkki Nettiniilon materiaalinjakoon.
 • Mikäli Nettiniiloa tai muistitikkua ei löydy
  • opiskelijan kone siirtyy tarkistamaan 10 sekunnin välein onko materiaalinjako otettu käyttöön (Nettiniilo paikalla ja muistitikku liitettynä Nettiniiloon).
  • opiskelijan kone jatkaa em. tarkistamista viiden (5) minuutin ajan. Mikäli tämän ajan sisällä jaettavaa aineistoa ei löytynyt, lopettaa opiskelijan kone yrittämästä löytää aineiston.
  • Em. yritysajan saa aloitettua uudelleen lataamalla koekäyttöliittymän uudestaan kullakin opiskelijankoneella painamalla Ctrl+R tai F5 (Apple: Cmd+R).

Tuetut tiedostotyypit

Oheisaineistoina voidaan käyttää kaikkia Abitti-opiskelijankoneella avattavissa olevia tiedostotyyppejä, joita ovat mm. seuraavat:

 • Microsoft Office -tiedostot
 • LibreOffice-tiedostot
 • Tavalliset tekstitiedostot (.txt)
 • PDF-tiedostot (.pdf)
 • Kuvatiedostot (muun muassa: .png, .jpg, .gif, .svg, .psd, .xcf)
 • GeoGebra-tiedostot (.ggb)
 • Äänitiedostot (.mp3, .wav, .ogg)
 • Videotiedostot (.mp4, .avi, .mov, .webm, .ogv)
 • Texas TI-Nspire -tiedostot (.tns, .tnsp)
 • Casio ClassPad -tiedostot (.vcp, .xcp)
 • JavaScript-ohjelmia (esim. HTML5-muotoiset PhET-simulaatiot)

YTL:n toimien vaikutus materiaalinjakoon

Huomaathan, että oheisaineistojen eri tiedostotyyppien avautuvuus suoraan selaimessa ja toisaalta toimivuus ylipäätään Abitti-opiskelijankoneilla on kiinni Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-opiskelijantikuille sisällyttämistä ohjelmista ja niiden asetuksista.

Abitti-käynnistystikkujen versiopäivitysten myötä tuetut tiedostotyypit saattavat muuttua niin, että

 • uusia tiedostotyyppejä saattaa tulla tuetuksi ja/tai
 • joidenkin aiemmin tiedostotyyppien tuki saattaa poistua.

Tähän on Nettiniilon tasolla mahdoton vaikuttaa.