2.1.3. Materiaalinjako Abitti-moodissa

Abitti-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden jakaa opiskelijoille liitetiedostoja, mutta Abitin lähestymistapa asiaan attachments.zip -tiedoston luontineen on käytännön tasolla osoittautunut opettajille haastavaksi.

2.1.3.1. Näin jaat tiedostoja opiskelijoille

Nettiniilon avulla oheisaineistojen jakaminen Abitti-kokeeseen on suoraviivaista:

 1. Kopioi jaettavaksi halutut tiedostot tavalliselle muistitikulle Windows- tai Mac-koneeltasi.
  • Voit käyttää parhaaksi katsomaasi / tottumustesi mukaista tapaa tiedostojen kopiointiin

  • Kopiointitapoja ovat esimerkiksi raahaa ja pudota ja kopioi ja liitä -toiminnot

 2. Irrota muistitikku em. tietokoneesta.

 3. Varmista, että Nettiniilo on Abitti-moodissa.

 4. Liitä oheisaineistot sisältävä muistitikku Nettiniilon USB-porttiin.

 5. Varmista, että opiskelijat ovat käynnistäneet koneensa Abitti-opiskelijantikuilta.

 6. Kun Abitti-koe on aloitettu, näkyy opiskelijoilla kokeen yläreunassa nappi/linkki Nettiniilon materiaalinjako

Huomaa, että voit jakaa Nettiniilon avulla oheisaineistoja myös kaapeliyhteydellä toteutettuun Abitti-verkkoon! [Lisätietoja](../../yllapitajalle/abitti.md#aineistojen-jakaminen-nettiniilon-avulla-abitti-kaapeliverkkoon).

2.1.3.1.1. Mikäli jaetut aineistot eivät näy opiskelijoille

Mikäli nappia/linkkiä Nettiniilon materiaalinjakoon ei näy opiskelijoiden kokeen yhteydessä, toimi näin:

 1. Kehota opiskelijoita lataamaan koenäkymä uudestaan (Ctrl+R tai F5, Apple: Cmd+R)

 2. Mikäli edellä mainittukaan ei auttanut, kehoita opiskelijoita avaamaan uusi selainikkuna (Ctrl+N) tai uusi välilehti (Ctrl+T) ja

 3. kirjoittamaan em. ikkunan/välilehden osoiteriville http://10.10.0.10:443 ja painamaan Enter.

2.1.3.1.2. Tietoa linkistä Nettiniilon materiaalinjakoon

Mikäli:

 • Abitti-koe on laadittu käyttäen Bittiniilo-selainlaajennusta,

 • Nettiniilo on käytössä joko yhteyksien muodostamiseen tai vain materiaalinjakoa varten ja

 • Nettiniilon USB-porttiin on liitettynä muistitikku, joka sisältää jaettavaksi haluttuja tiedostoja

niin opiskelijalle näkyy kokeen yhteydessä nappi/linkki Nettiniilon materiaalinjakoon.

2.1.3.1.3. Materiaalinjakolinkin näkymisen toimintaperiaate

 • Bittiniilo-selainlaajennus lisää laaditun Abitti-kokeen yhteyteen napinlisäystoiminnon.

 • Kun Abitti-koe aloitetaan, em. toiminto tarkistaa onko koeverkossa Nettiniiloa ja jos on, onko Nettiniilon USB-porttiin liitettynä muistitikkua.
  • Jos Nettiniilo ja muistitikku löytyvät, näytetään nappi/linkki Nettiniilon materiaalinjakoon.

 • Mikäli Nettiniiloa tai muistitikkua ei löydy
  • opiskelijan kone siirtyy tarkistamaan 10 sekunnin välein onko materiaalinjako otettu käyttöön (Nettiniilo paikalla ja muistitikku liitettynä Nettiniiloon).

  • opiskelijan kone jatkaa em. tarkistamista viiden (5) minuutin ajan. Mikäli tämän ajan sisällä jaettavaa aineistoa ei löytynyt, lopettaa opiskelijan kone yrittämästä löytää aineiston.

  • Em. yritysajan saa aloitettua uudelleen lataamalla koekäyttöliittymän uudestaan kullakin opiskelijankoneella painamalla Ctrl+R tai F5 (Apple: Cmd+R).

2.1.3.2. Tuetut tiedostotyypit

Oheisaineistoina voidaan käyttää kaikkia Abitti-opiskelijankoneella avattavissa olevia tiedostotyyppejä, joita ovat mm. seuraavat:

 • Microsoft Office -tiedostot
  • Word-tiedostot (.docx ja .doc)

  • Excel-tiedostot (.xlsx ja .xls)

  • Powerpoint-tiedostot (.pptx ja .ppt)

 • LibreOffice-tiedostot

 • Tavalliset tekstitiedostot (.txt)

 • PDF-tiedostot (.pdf)

 • Kuvatiedostot (muun muassa: .png, .jpg, .gif, .svg, .psd, .xcf)

 • GeoGebra-tiedostot (.ggb)

 • Äänitiedostot (.mp3, .wav, .ogg)

 • Videotiedostot (.mp4, .avi, .mov, .webm, .ogv)

 • Texas TI-Nspire -tiedostot (.tns, .tnsp)

 • Casio ClassPad -tiedostot (.vcp, .xcp)

 • JavaScript-ohjelmia (esim. HTML5-muotoiset PhET-simulaatiot

2.1.3.3. YTL:n toimien vaikutus materiaalinjakoon

Huomaathan, että oheisaineistojen eri tiedostotyyppien avautuvuus suoraan selaimessa ja toisaalta toimivuus ylipäätään Abitti-opiskelijankoneilla on kiinni Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-opiskelijantikuille sisällyttämistä ohjelmista ja niiden asetuksista.

Abitti-käynnistystikkujen versiopäivitysten myötä tuetut tiedostotyypit saattavat muuttua niin, että

 • uusia tiedostotyyppejä saattaa tulla tuetuksi ja/tai

 • joidenkin aiemmin tiedostotyyppien tuki saattaa poistua.

Tähän on Nettiniilon tasolla mahdoton vaikuttaa.