2.1. Abitti-moodi opettajalle

Nettiniilon Abitti-moodi on tarkoitettu käytettäväksi oppilaitoksen arjessa ja esimerkiksi kurssikokeissa yhdessä Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-järjestelmän kanssa.

Nettiniilo toimii ”kaapelinkorvaajana” mahdollistaen Abitti-järjestelmää hyödyntävien kurssikokeiden järjestämisen alkuperehdytyksen jälkeen minimaalisella teknisellä tuella, kustannustehokkaasti ja ilman kaapeliviidakoita tai muita ”johtotehtäviä”.

Nettiniilo-laitteen kytkentäkaavio Abitti-moodissa

Fig. 2.2 Nettiniilon kytkentä Abitti-järjestelmää käytettäessä. Huomaa, että Nettiniilon on oltava Abitti-moodissa eli WPS-valon täytyy palaa.