Nettiniilo opettajalle: Abitti-moodi

Nettiniilon Abitti-moodi on tarkoitettu käytettäväksi oppilaitoksen arjessa ja esimerkiksi kurssikokeissa yhdessä Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-järjestelmän kanssa.

Nettiniilo toimii "kaapelinkorvaajana" mahdollistaen Abitti-järjestelmää hyödyntävien kurssikokeiden järjestämisen alkuperehdytyksen jälkeen minimaalisella teknisellä tuella, kustannustehokkaasti ja ilman kaapeliviidakoita tai muita "johtotehtäviä".

Verkkokaavio

Kun Nettiniilon avulla muodostetaan tietoliikenneverkko Abitti-käyttöä varten, näyttää verkko kaaviokuvana seuraavalta:

Nettiniilo Abitti-moodissa
Kuva: Nettiniilon kytkentä Abitti-järjestelmää käytettäessä. Huomaa, että Nettiniilon on oltava Abitti-moodissa eli WPS-valon täytyy palaa.