4.2. Nettimoodi

4.2.1. Nettimoodin tavoite

Nettiniilon Nettimoodi mahdollistaa opettaja- ja oppituntikohtaisen Internet-yhteyden rajaamisen niin, että opettaja voi sallia opiskelijoille pääsyn esimerkiksi vain valitsemaansa sähköiseen oppimisympäristöön tai koepalveluun ja mahdollisesti joihin lähdeainestoksi käyttöön haluamiinsa verkkopalveluihin kuten uutissivustoihin tai vastaaviin.

4.2.2. Nettimoodin käytön edellytykset

Jotta Nettiniiloa voidaan hyödyntää Nettimoodissa täytyy käytettävissä olla sopiva Internet-yhteys Nettiniilosta eteenpäin. Ideana on, että opiskelijat liittyvät Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon, opettaja voi seurata verkkoon liittyneitä ja siitä poistuneita ja opettaja voi asettaa mihin Internet-domaineihin Nettiniilon tarjoaman langattoman verkon kautta on pääsy.

Internet-yhteys voidaan jakaa Nettiniiloon usealla tavalla; ks. Nettiniilon hallinta Nettimoodissa.

Mikäli yhteys halutaan muodostaa liittämällä Nettiniilon *WAN/LAN-portti (NAT-laitteen WAN-puoli) koulun olemassa olevaan ethernet-yhteyteen, lue alla oleva osio teknisistä tiedoista!*

4.2.3. Teknistä tietoa Nettimoodista

Nettimoodissa ollessaan Nettiniilo toimii NAT-reitittimenä, ts. PoE LAN -portin ja jakamansa langattoman verkon suuntaan Nettiniilo toimii tällöin DHCP- ja DNS-palvelimina.

VAROITUS: Koska Nettiniilo toimii Nettimoodissa PoE LAN -portin suuntaan DHCP- ja DNS-palvelimina, on erittäin tärkeää ettei Nettimoodissa olevan Nettiniilon PoE LAN -porttia kytketä koulun olemassaolevana ethernet-verkkoon! Tästä varoitetaan Nettiniilon mukana tulevien ohjeiden ensimmäisessä kappaleessa ja lisäksi käsketään kysymään lupa rehtorilta mikäli Nettiniilon WAN/LAN-portti haluttaisiin liittää koulun ethernet-verkkoon rajatun Internet-yhteyden jakamiseksi opiskelijoille. Huomaathan, että uplink-yhteys Nettiniilosta Internetin suuntaan voidaan muodostaa WAN/LAN-portista koulun seinään kytketyn ethernet-kaapelin lisäksi muillakin tavoilla.

Nettiniilo tarjoaa HTTP-palvelinohjelmiston kautta nimirekisteröintiin käytettävän Captive Portal -toteutuksen (http://192.168.1.1), johon käyttäjä ohjataan yrittäessään käyttää nettiä Nettiniilon kautta (uudelleenohjaus tehdään teknisistä syistä vain mikäli käyttäjä yritti mennä HTTP-osoitteeseen, ei HTTPS-osoitteille). Ennen nimirekisteröinnin tekemistä kaikki yhteydenottoyrityksen Internetin suuntaan estetään. Mikäli nimirekisteröinti ei avaudu käyttäjälle automaattisesti, tulee hänen mennä osoitteeseen http://192.168.1.1 rekisteröityäkseen.

Lisäksi HTTP-palvelinohjelmiston kautta on toteutettuna hallintapaneeli (http://192.168.1.1:8020) ja materiaalinjakopalvelun (http://192.168.1.1:8888).