Nettiniilo opettajalle: yleistä

Tämä osio käsittelee Nettiniilon käyttämistä opettajan näkökulmasta. Opettajalle Nettiniilo mahdollistaa:

  1. YTL:n Abitti-järjestelmää hyödyntävien kurssikokeiden järjestämisen pienellä vaivalla (Abitti-moodi)
  2. opiskelijoille tarjottavan Internet-yhteyden rajaamisen esimerkiksi vain haluttuun sähköiseen oppimisympäristöön (nettimoodi)
  3. aineiston jakamisen opiskelijoille Nettiniiloon liitetyltä muistitikulta
    • käytettävissä sekä Abitti- että nettimoodissa
    • voidaan käyttää myös pelkkään tiedostojen jakamiseen opiskelijoille