2. Opettajalle

Tämä osio käsittelee Nettiniilon käyttämistä opettajan näkökulmasta. Opettajalle Nettiniilo mahdollistaa:

  1. YTL:n Abitti-järjestelmää hyödyntävien kurssikokeiden järjestämisen pienellä vaivalla (Abitti-moodi)

  2. opiskelijoille tarjottavan Internet-yhteyden rajaamisen esimerkiksi vain haluttuun sähköiseen oppimisympäristöön (Nettimoodi)

  3. aineiston jakamisen opiskelijoille Nettiniiloon liitetyltä muistitikulta