4. Ylläpitäjälle

Tämä osio sisältää ensisijaisesti teknisemmin orientoituneille henkilöille kuten koulun IT-vastaaville ja tietohallintohenkilöstölle suunnattua tietoa ja ohjeita.

4.4. Nettiniilon tavoitteet

Nettiniilo on tarkoitettu opettajien ja opiskelijoiden arjen apuvälineeksi. Nettiniilon tavoitteena on:

  1. sulavoittaa oppilaitoksen arkea YTL:n Abitti-järjestelmää esimerkiksi kurssikokeissa hyödynnettäessä

  2. tarjota mahdollisuus Internet-yhteyden rajaamiseen oppitunti- ja opettajakohtaisesti.

Perinteiset koulu- tai kuntatasoiset tietoliikenneratkaisut eivät usein ole riittävän joustavia edellä mainittujen käyttötapausten näkökulmasta:

  1. Ensimmäisen em. kohdan erityisvaatimuksena on IP-osoiteavaruudessa 10.10.x.y toimiva tietoliikenneverkko, jossa YTL:n Abitti-järjestelmän koetilapalvelimella täytyy olla mahdollisuus toimia authoritative-DHCP -palvelimena.

  2. Jälkimmäinen tapaus eli Internet-yhteyden oppitunti-/opettaja-/luokkatilakohtainen rajaaminen ei onnistu tavallisilla tietoverkkoratkaisuilla ilman erillisten hallinnointiohjelmistojen asentamista asiakaskoneille.

4.5. Nettiniilon käyttömoodit

Nettiniilossa on edellä kuvattuihin tavoitteisiin liittyen kaksi toisensa poissulkevaa käyttömoodia. Kun laite on käynnistetty ja käyttövalmis, vaihdetaan moodia painamalla laitteen päällä olevaa nappia; moodinvaihtoprosessin suorittamiseen laitteella kestää noin parikymmentä sekuntia. Moodin vaihtumisen aikana napissa oleva valo vilkkuu.

4.5.1. Moodien nimet ja käyttökontekstit

Nettiniilon käyttömoodit ovat nimeltään Abitti-moodi ja Nettimoodi. Abitti-moodi on nimensä mukaisesti tarkoitettu käytettäväksi yhdessä YTL:n Abitti-järjestelmän kanssa. Nettimoodia puolestaan käytetään silloin kun ei käytetä Abitti-järjestelmää.

Nettiniilon kautta voidiaan sekä Abitti-moodissa että Nettimoodissa jakaa opiskelijoille tiedostoja Nettiniiloon kytketyltä USB-massamuistilta. Nettimoodissa voidaan lisäksi rajata opiskelijoiden Internet-yhteyttä ja seurata ketkä opiskelijat ovat liittyneet päätelaitteillaan Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon.

4.5.2. Teknistä tietoa moodeista

Teknistä tietoa Abitti-moodista ja Nettimoodista löydät niitä kutakin moodia käsittelevältä alasivulta: