5. Ongelmatilanteita ja ratkaisuehdotuksia

5.1. Yleiset kysymykset

Nämä ohjeet ovat joko yleisiä tai koskevat sekä Abitti- että Nettimoodia.

Table 5.1 Yleiset ongelmatilanteet

#

Ongelman kuvaus

Ratkaisuehdotus

1

Antennikorvake pyörii ”tyhjää”/mukana kun antennia kiinnittää/irroittaa.

Kiristä antennikorvakkeen prikka välittömästi ettei kotelon sisällä oleva antennisignaalijohto pääse kiertymään ja lopulta katkeamaan.

2

Vaihdoit Nettiniilon moodia (Abitti-moodista nettimoodiin tai päinvastoin) ja olit vaihtohetkellä liittyneenä Nettiniiloon joko ethernet-kaapelilla tai langattomasti. Moodin vaihdon jälkeen et saa yhteyttä esimerkiksi Nettiniilon hallintapaneeliin.

A. Irroita koneen ja Nettiniilon välinen ethernet-kaapeli noin 10 sekunniksi ja liitä se sitten takaisin ja kokeile uudestaan.

B. Jos käytit langatonta yhteyttä, katkaise se ja yhdistä uudestaan.

3

Pääset Nettiniilon tiedostojenjakoon (Abitti-moodissa: http://10.10.0.10:443, nettimoodissa: http://192.168.1.1:8888), mutta et saa osaa tiedostoista ladattua vaikka tiedosto näkyy tiedostolistauksessa.

Päivitä Nettiniilo vähintään ohjelmistoversioon 1.1.0 tai uudempaan.

4

Nettiniilon materiaalijaon kautta jaettuja video- ja äänitiedostoja ei voi kelata.

Päivitä Nettiniilo vähintään ohjelmistoversioon 1.1.0 tai uudempaan.

5

Opiskelijat eivät pääse liittymään Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon tai putoilevat siitä satunnaisesti.

Pyydä opiskelijoita varmistamaan ettei heillä ole kännyköissä WLAN-nettijakoja päällä ja jos on, sulkemaan omat WLAN-nettijaot. Todennäköisesti myös auttaa jos opiskelijat laittavat kännyköistä kokonaan WLAN:n pois päältä.

5.2. Abitti-moodiin liittyen

Abitti-moodi on tarkoitettu käytettäväksi YTL:n Abitti-nimisen sähköisen kurssikoejärjstelmän kanssa. Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta tästä listasta tai sisällysluettelon Abitti-moodin alla olevista ohjeista, ota yhteyttä.

Table 5.2 Abitti-moodia koskevat ongelmatilanteet

#

Ongelman kuvaus

Ratkaisuehdotus

1

Opiskelija pääsee liittymään Nettiniilon tarjoamaan verkkoon, mutta opiskelijan koekäyttöliittymä väittää ettei koetilapalvelimeen saada yhteyttä.

Vika on todennäköisesti Abitti-palvelintikussa. Varmista, että

A. käytät USB3-määritysten mukaista palvelintikkua,

B. palvelintikku on kytketty palvelinkoneessa USB3-porttiin (sininen värikoodi) ja

C. käyttämänne palvelintikku on ”riittävän hyvä”: vertaile muistitikkuja osoitteessa usb.userbenchmark.com, lisää sarakkeisiin 4K WRITE -kategoria ja järjestä aineisto ko. sarakkeen mukaan laskevaan järjestykseen. Lisäksi kannattaa lukea YTL:n kirjoitus aiheesta.

Erityisesti jos sama ongelma ilmenee vaikka käytössä olisi kaapeliyhteys langattoman yhteyden sijaan niin se on erittäin vahva indikaattori palvelintikun suorituskyvyn puutteesta. Mikäli samaa ongelmaa ei ilmene kaapeliyhteydellä, ks. alla.

2

Opiskelijat eivät pääse liittymään Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon tai putoilevat siitä satunnaisesti.

A. Varmista, ettei Nettiniilo ole fyysisesti kovin lähellä (muutaman metrin päässä tai lähempänä) muuta WLAN-tukiasemaa. Jos on, siirrä Nettiniilo kauemmas.

B. Varmista, että Nettiniilo on Abitti-moodissa ja kytkettynä Abitti-koetilapalvelimeen ethernet-kaapelilla. Huomaa, että Abitti-koetilanpalvelimen käynnistyttyä voi kestää jopa minuutti ennenkuin opiskelijat pääsevät liittymään (Abitti-koetilapalvelimen DHCP-palvelimen on ennätettävä käynnistyä).

C. Tarkista Android-puhelimille ilmaiseksi tarjolla olevalla Wifi Analyzer -ohjelmalla onko Nettiniilon tarjoama verkko ”päällekkäin” jonkun toisen langattoman verkon kanssa. Kokeile säätää Nettiniilon hallintapaneelista (http://10.10.0.10) Paikallinen WLAN -näkymästä Nettiniilon käyttämä liikennöintikanava esim. arvoon 3, 4, 8 tai 9 sen mukaan missä kanavalla näyttäisi Wifi Analyzerin mukaan olevan mahdollisimman ”tyhjää”.

D. Jos koulussa on useita Nettiniiloja käytössä yhtä aikaa, varmista että kussakin Nettiniilossa on uniikki verkkonimi, esim. Nettiniilo1, Nettiniilo2 jne.

E. Pyydä opiskelijoita varmistamaan ettei heillä ole kännyköissä WLAN-nettijakoja päällä ja jos on, sulkemaan omat WLAN-nettijaot. Todennäköisesti myös auttaa jos opiskelijat laittavat kännyköistä kokonaan WLAN:n pois päältä.

3

Opiskelija ei pääse liittymään Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon, koska mitään langattomia verkkoja ei näy.

Mikäli yhtään langatonta verkkoa ei näy/ole valittavissa Abitti-järjestelmään käynnistetyllä tietokoneella (vaikka pitäisi näkyä useita verkkoja), ei vika tällöin ole Nettiniilossa vaan läppärin (laitteiston) ja Abitti-käynnistystikun ajuriyhteensopivuudessa.

A. Kokeile käynnistää kone eri Abitti-tikun käynnistysprofiilivalinnoilla. Mikäli tämä ei auta, ilmoita läppärin merkki ja malli YTL:lle, jotta Abitti-ajurituki laajentuisi seuraaviin Abitti-versioihin.

B. Tilapäisratkaisuna muodosta hybridiverkko, jossa ne opiskelijat joilla WLAN ei toimi ovat yhteydessä Abitti-palvelimeen kaapeliyhteydellä.

4

Opiskelija liittyi Nettiniilon tarjoamaan verkkoon, mutta sai yhteyden väärään koetilapalvelimeen.

Ilmeisesti teillä on useita Nettiniiloja käytössä yhtä aikaa ja usea Nettiniilo tarjoaa samannimistä langatonta verkkoa. Muokkaa Nettiniilon asetuksissa Nettiniilon tarjoaman langattoman verkon nimeä.

5

Opiskelija ei pääse liittymään Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon (liittyminen ei ”tule valmiiksi” vaan verkkokuvake ”pyörii ja pyörii”)

YTL on informoinut, että Abitti-palvelimessa oleva DHCP-palvelinohjelmisto, joka jakaa verkkoon liittyville laitteille IP-osoitteet (sekä kaapeliyhteyksiä että Nettiniilon Abitti-moodia käytettäessä) käynnistyy vasta useita kymmeniä sekunteja sen jälkeen kun Abitti-palvelin on ”silmämääräisesti” ollut valmis käytettäväksi. Toisin sanoen, olettaen että kytkennät ja muut asetukset ovat oikein, ratkeaa ongelma pienellä odottamisella. Ks. myös kohta 3.

6

Opettaja ei pääse Abitti-palvelimelta Nettiniilon hallintapaneeliin osoitteeseen http://10.10.0.10:8020

Abitti-järjestelmän v37 päivityksen myötä (17.8.2015 alkaen) Nettiniilon hallintapaneeliin mennään osoitteessa http://10.10.0.10. Huomaa, että Nettiniilon ohjelmistoversion on oltava v1.0.0 tai uudempi, jotta hallintapaneeliin pääsee Abitti-moodissa Abitti-palvelimen v37 tai uudemmilla versioilla. Jos olette päivittäneet Abitti-tikut v37 tai uudempiin, mutta ette ole päivittäneet Nettiniiloa, ei Nettiniilon ohjelmistoa voi päivittää Abitti-moodissa vaan päivitys on tehtävä nettimoodin kautta.

7

Videot ja äänet eivät toimi opiskelijan koneelta Nettiniilon tiedostonjakoa osoitteessa http://10.10.0.10:443 käytettäessä.

Varmista, että käytössänne on Abitti-opiskelijantikkujen versio 45 (25.9.2015) tai uudempi. Abitti-järjestelmän versioista v37 (17.8.2015), v40 (4.9.2015) ja v43 (noin 15.9.2015 paikkeilla) puuttuu mediatoisto-ohjelma, jota videoiden ja äänien katseluun/kuunteluun tarvitaan.

5.3. Nettimoodiin liittyen

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta tästä listasta, yllä olevasta Yleiset-kohdasta tai sisällysluettelon Nettimoodin alla olevista ohjeista, ota yhteyttä.

Table 5.3 Nettimoodia koskevat ongelmatilanteet

#

Ongelman kuvaus

Ratkaisuehdotus

1

Et pääse liittymään Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon.

Kokeile ensin nämä:

A. Varmista, että oikea verkko on valittuna ja salasana on varmasti kirjoitettu oikein.

B. Mikäli opiskelija on aiemmin liittynyt Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon samalla koneella ja verkkoon liittyessään valinnut (tai ollut poistamatta valintaa) ”Liity verkkoon automaattisesti” tms. ja myöhemmin Nettiniilon tarjoaman WLAN-verkon salasana on vaihdettu, mutta verkon nimeä ei, ei verkkoon liittyminen Windows-koneella onnistu; Windows yrittää tällöin liittyä verkkoon vanhalla muistetulla salasanalla ja kun se ei onnistu, toteaa Windows epäinformatiivisesti että verkkoon ei saatu yhteyttä. Tällöin kyseinen WLAN-verkko täytyy poistaa muistetuista verkoista.

Muistetun WLAN-verkon ”unohtaminen”:
 • Windows 7:ssä:
  1. Paina Windows-näppäintä (”lippunappi”) näppäimistöltä.

  2. Kirjoita hakukenttään: Verkko- ja jakamiskeskus.

  3. Valitse vasemmasta reunasta: Hallitse langattomia verkkoja.

  4. Poista haluttu verkko.

 • Windows 10:ssä:
  1. Paina Windows-näppäintä näppäimistöltä.

  2. Kirjoita hakukenttään Asetukset ja valitse.

  3. Valitse avautuvasta Asetukset-ikkunasta kohta Verkko ja Internet.

  4. Valitse vasemmalta WLAN.

  5. Valitse oikealta Hallitse WLAN-asetuksia.

  6. Vieritä avautuvaa näkymää tarvittaessa alaspäin; otsikon Hallitse tunnettuja verkkoja alta löydät tarvitsemasi.

  7. Vie hiiren osoitin halutun verkon mukaisen rivin päälle ja valitse Unohda.

Kehota myös opiskelijoita jatkossa olemaan valitsematta Liity verkkoon automaattisesti -valintaa Nettiniiloa käytettäessä.

2

Pääset liittymään Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon, mutta ”netti ei toimi”

A. Nettiniilon tarjoamaan verkkoon liittymisen jälkeen opiskelijan täytyy rekisteröityä syöttämällä nimensä.

B. Mikäli opiskelija yrittää yhdistää suoraan https-osoitteeseen (joko eksplisiittisesti tai siksi että hänen selaimensa muistaa että tiettyyn palveluun täytyy yhdistää salattua https-yhteyttä käyttäen) niin selainyhteys yksinkertaisesti ”kuolee”. Tämä on by design ja liittyy https-salausteknologiaan eikä tule muuttumaan koskaan, sillä se olisi https-protokollan vastaista.

C. Jos siis opiskelija ei selaimen avatessaan ja netin käyttöä yrittäessään päädy etunimi-sukunimi -rekisteröintiin, täytyy opiskelijan kirjoittaa selaimen osoiteriville: http://192.168.1.1 ja painaa Enter. Tämä lukee Nettiniilon mukana toimitettavan paperiohjeen nettimoodi-osassa.

D. Mikäli rajattu nettiyhteys on käytössä, Apple-laitteilla on käytettävä Safari-nettiselaimen sijaan esim. Chrome- tai Firefox-selainta.

3

Pääset liittymään Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon, mutta et pääse rekisteröitymään (syöttämään nimeäsi).

A. Varmista, että selaimessa ei ole välityspalvelin käytössä.

B. Mene rekisteröitymistä varten nettiselaimella osoitteeseen http://192.168.1.1

C. Älä käytä Apple-laitteilla Safari-selainta vaan esim. Chromea tai Firefoxia.

4

Et saa opettajan koneella yhteyttä Nettiniilon hallintapaneeliin (http://192.168.1.1:8020).

A. Varmista, että Nettiniilo on nettimoodissa eli WPS-valo on sammuksissa.

B. Liity Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon kännykälläsi ja yritä sitten mennä Nettiniilon hallintapaneeliin.

C. Mikäli em. kännykän käyttö ei syystä tai toisesta ole mahdollinen vaihtoehto, irrota ethernet-kaapeli tietokoneestasi, liity Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon kannettavalla tietokoneella ja koeta sitten mennä Nettiniilon hallintapaneeliin.

D. Mikäli mikään edellä mainituista ei auttanut, luo Ubuntu -käynnistysmuistitikku näiden ohjeiden mukaan, käynnistä tietokone muistitikulta Ubuntuun, liitä tietokone Nettiniiloon joko ethernet-kaapelilla tai langattomasti ja koeta sitten mennä hallintapaneeliin.

5

Pääset liittymään Nettiniilon tarjoamaan langattomaan verkkoon ja olet rekisteröitynyt Nettiniiloon eli syöttänyt nimesi, mutta et silti pääse nettiin.

A. Onko Nettiniilon WAN/LAN-portista kytketty ethernet-kaapeli koulun seinään?

B. Tai vaihtoehtoisesti onko yhteys nettiin muodostettu mokkulan tai kännykän kautta?

C. Yritätkö mennä https-osoitteeseen, mutta kyseinen osoite ei ole osoiterajauksen sallittujen osoitteiden joukossa? Mikäli kyllä, huomioithan, että Nettiniilo ei teknisestä syystä voi näyttää kustomoitua virheilmoitusta salatuille https-yhteyksille samoin kuin http-yhteyksille.

6

USB-muistitikku on liitetty Nettiniiloon, mutta tikun sisältö ei näy nettimoodin materiaalinjako-osoitteessa http://192.168.1.1:8888

Toimiiko tikku tietokoneeseen kytkettäessä normaalisti? Mikäli ei, varmista ensin toimivuus tietokoneeseen kytkettäessä. Mikäli kyllä, varmista, että tikun tiedostojärjestelmänä on FAT32; jos et tiedä mitä tämä tarkoittaa, kysy atk-tueltanne. Jos ongelma ei ratkennut, ota yhteyttä laitteen kehittäjään.

7

Saat Nettiniilon tiedostonjaosta haluamasi tiedoston ladattua, mutta tiedoston avaaminen ei onnistu.

Onko koneellasi asennettuna tarvittava ohjelma kyseisen tiedostotyypin käyttämiseksi? Mikäli ei, asenna tarvittava ohjelma. Vaihtoehtoisesti pyydä tiedoston jakelijaa (opettajaa) jakamaan tiedoston jossain vaihtoehtoisessa, mahdollisesti yleisemmin käytetyssä tiedostomuodossa.