2.2.1. Laitteiden käynnistäminen

2.2.1.1. Nettiniilon käynnistäminen

Ottaaksesi Nettiniilon käyttöön Nettimoodissa, toimi seuraavasti:

 1. Irrota Nettiniilosta kaikki johdot.

 2. Kytke pyöreäpäinen virtajohto Nettiniiloon.

 3. Kytke virtajohdon toinen pää seinän virtaliittimeen.

 4. Odota, että Nettiniilo käynnistyy.
  • Laite on valmis käytettäväksi kun laitteen etukannessa oleva WLAN-valo syttyy.

  • HUOM! Ennen 25.8.2015 toimitettujen Nettiniilojen mukana tulleissa ohjeissa kehotetaan odottamaan WPS-valon vilkkumisen päättymistä. Noudata kuitenkin yllä annettua ohjetta.

 5. Varmista, että Nettiniilo on Nettimoodissa:
  • Mikäli laitteen päällä oleva WPS-valo ei pala WLAN-valon sytyttyä, laite on jo Nettimoodissa.

  • Mikäli laitteen päällä oleva WPS-valo palaa:
   • paina WPS-nappia kerran kevyesti (kuulet pienen napsahduksen) ja odota

   • parin sekunnin sisällä WPS-napin painamisesta nappi alkaa vilkkua

   • odota noin 10 sekuntia kunnes napin vilkkuminen päättyy

   • kun WPS-valo jää pois päältä, on laite Nettimoodissa

 6. Jatka ohjeiden seuraavaan vaiheeseen.

2.2.1.2. Yhteys Nettiniilon ja opettajan koneen välille

Kun olet käynnistänyt Nettiniilon, toimi seuraavasti liittääksesi käyttämäsi koneen Nettiniiloon sen hallinnointia varten:

 1. Varmista, että olet käynnistänyt Nettiniilon ja että se on Nettimoodissa.

 2. Käynnistä oma koneesi ja kytke ethernet-johto koneesi ethernet-portista Nettiniilon PoE LAN -porttiin.

 3. Jatka ohjeiden seuraavaan vaiheeseen.

2.2.1.2.1. Verkkokaavio

../../_images/nettiniilon-verkkokaavio-nettimoodissa.png

Fig. 2.3 Verkkokaavio Nettiniilon käytöstä Nettimoodissa